Tijdens het automatisch verwerken van je gegevens moet je op een aantal invoervelden letten.

Opleidingen en werkervaringen: Zorg ervoor dat de einddata altijd zijn ingegeven.

Werkervaringen: Vermeld bij je oude werkgevers altijd je werkomschrijving of taakomschrijving.

Opleidingen of cursussen: Geef aan of het om een diploma of certificaat gaat.

Taalvaardigheden: Geef bij je taalvaardigheden altijd aan hoe goed je deze taal of talen beheerst.

Upload mijn cv!